Joomla Free Templates by BlueHost Coupon

Info inschrijvingen

Inschrijvingen :
 
Senior : 170€
  • Bijdrage federatie AAM                      = 35€
  • 4 kaarten van ons eetfestijn : 4 x 15€ = 60€
  • Bijdrage club                                    = 75€


Junior ( -18 jaar) : 50€
Steunlid : 30€
Bijdrage lestoestel : gratis

Het lidgeld dient overgeschreven te worden op onderstaand rekening nummer.

De inschrijving is enkel geldig wanneer :
1.    Het lidgeld betaald is .
2.    Het inschrijvingsformulier ondertekend in ons bezit is, je kan dit persoonlijk afgeven of per post opsturen.
3.    Het lid in bezit is van de door de club aangeduide frequentie.

Het nieuwe lid wacht op een goedkeuring van het bestuur vooraleer hij effectief op ons terrein vliegt.

Betalingen op rekeningnummer: •
001-5183904-09 tav ASBL AIRFIELD 34

Inschrijvingsformulieren opsturen naar:
Christophe Depruyck
Marktweg 110 A
9500 Geraardsbergen    

Inscriptions :

Senior : 170€

  • Cotisation fédération AAM                      = 35€
  • 4 cartes de notre diner : 4 x 15€            = 60€
  • Cotisation club                                      = 75€


Junior ( -18 ans) : 50€
Sympathisants : 30€
Cotisation avion d’apprentissage : gratuit 


La cotisation doit être payée par virement sur le numéro mentionné ci-dessous.
L’inscription sera valable quand :
1.    La cotisation est payée.
2.    Le bulletin d’adhésion est en nôtre possession, signé et approuvé.
3.    Le membre est en possession de la fréquence qui lui est assignée.

Le nouveau membre attendra sur l’approbation du conseil avant de pouvoir voler sur nôtre terrain.

Numéro de compte: 
001-5183904-09   ASBL AIRFIELD 34

Envoyer les bulletins à :
Christophe Depruyck
Marktweg 110 A
9500 Geraardsbergen